Navigering

T5 Eco Saver Long Life

Aura T5 Eco Saver är en ljuskälla med mycket god färgåtergivning och är idealisk i miljöer där hög ljuseffektivitet krävs. Den passar i befintliga T8-armaturer och har en livslängd på 48 000 timmar med elektroniskt HF-don (varmstart) . Aura T5 Eco Saver sänker energiförbrukningen med upp till 10 procent jämfört med en standardljuskälla. Den reducerar även CO2-utsläppen och minskar underhållskostnaderna med 2/3. Den är utvecklad för inomhusmiljöer som till exempel industrilokaler, kontor, skolor, sjukhus, hotell och butiker. Finns som HE (high efficient) och HO (high output).