logo

Disse bestemmelsene gjelder salg i Norge, og hvis det ikke eksisterer andre avtaler mellom Aura Light og kjøperen.